Badanie zawartości powietrza w betonie

beton

Wiele osób zastanawia się w jakim celu wprowadza się do betonu dużą liczbę porów powietrznych, które mają określony kształt, rozmieszczenie, a także rozmiar? Czy ten zabieg technologiczny jest jednym z najpopularniejszych i najefektywniejszych sposobów na poprawę odporności betonu na niszczenie pod wpływem niskich temperatur? Odpowiedzi na te pytania zawiera poniższy tekst.

Napowietrzanie betonu – w jakim celu się to robi?

Napowietrzanie betonu wykonuje się w celu zabezpieczenia go przed niekorzystnym działaniem niskich temperatur. Mogą one powodować tak zwaną korozję mrozową, czyli naprzemienne zamarzanie i rozmrażanie materiału, co sprawia, że staje się on nietrwały. Cykliczna zmiana skupienia skutkuje również zmniejszeniem się objętości betonu. Warto wspomnieć, że kiedy kapilara wypełniona jest wodą do granic swojej pojemności, lód nie ma miejsca na rozmieszczenie się w większej powierzchni. To z kolei stanowi powód wzrostu ciśnienia, a beton – kruchy materiał – nie jest przystosowany do rozciągania. Tym sposobem naprężenia wewnętrzne przekraczają jego wytrzymałość, doprowadzając do trwałych uszkodzeń.

Zawartość powietrza w betonie – jak wygląda prawidłowe napowietrzanie

Samo napowietrzanie betonu to za mało, ponieważ istotne jest również regularne sprawdzanie jego poziomu. Jak ono przebiega? Prawidłowe napowietrzanie to wprowadzanie niewielkich, równo rozmieszczonych, pęcherzyków powietrza. Nie mogą one być ze sobą połączone, powinny przerywać system porów kapilarnych w materiale budowlanym. Dobrze napowietrzony beton cechuje się: zawartością powietrza na poziomie 4 do 6%, bardzo dużą liczbą mikroporów – minimum 1,5%, a także wskaźnikiem rozmieszczenia ich poniżej 0,2÷0,25 mm.

Badanie zawartości powietrza w betonie porozymetrem

Badanie poziomu napowietrzenia betonu reguluje następująca norma: PN-EN 12350-7 „Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe”. W tym celu używany jest porozymetr, niezwykle ergonomiczny, nietrudny w obsłudze, a także wodoszczelny sprzęt. Posiada on duży manometr z wskaźnikiem wartości napowietrzenia wyrażonej w procentach. Oprócz tego porozymetr ma wszelkie akcesoria, które są konieczne, aby skalibrować pracę urządzenia.

Jak widać napowietrzanie betonu jest niezwykle skutecznym sposobem do walki z destrukcyjnym działaniem mrozu. Warto więc sprawdzać jego zawartość regularnie, aby kontrolować jakość materiału budowlanego, co zapewni wysokie prawdopodobieństwo, że stworzy on solidną i zwartą konstrukcję. Jedno jest pewne: zalety badania zawartości powietrza w betonie są naprawdę liczne!