Badanie betonu – co obejmuje?

badanie-betonu

Badania betonu podejmuje się głównie w celu udoskonalenia mieszanki lub wprowadzeniu korekty jej składu. Wykonuje się je głównie ze względów bezpieczeństwa, ponieważ mieszanka na każdym etapie musi spełniać odpowiednie wymogi, ale także aby optymalizować koszty wytwarzania. Co zatem zalicza się do takich badań? 

Przebadanie konsystencji

Istnieje kilka sposobów pomiaru konsystencji betonu. Pierwsza z nich to metoda stożka opadowego (inaczej opadu stożka), która umożliwia ocenę zmian konsystencji mieszanki mieszczącej się w przedziale od 10 do 210 milimetrów. Kolejna, nazywana metodą Vebe, przeznaczona jest do suchych i półsuchych materiałów. Określana jako bardziej miarodajna, jednak aby wyniki były obiektywne, ziarna kruszywa nie mogą przekraczać 63 milimetrów. Ostatnia to metoda stolika rozpływowego, która służy do pomiaru konsystencji betonu ciekłego i półciekłego, jednak nie sprawdzi się w niezbyt popularnych jeszcze betonach samozagęszczających. 

Gęstość pod lupą

Konieczne jest także badanie gęstości mieszanki betonu. Ten parametr można zmienić w zależności od zmian stosunku wykorzystanych do produkcji frakcji oraz w związku ze zbytnim napowietrzaniem substancji. Oba te czynniki mogą negatywnie wpłynąć na trwałość zaschniętego betonu.

Kontrola poziomu napowietrzenia 

Sama obecność powietrza w mieszance betonowej nie jest niepożądana. Wpływa ono na poprawę wytrzymałości w odpowiedzi na oddziaływanie soli odladzających, a także na zmienne zamarzanie i rozmarzanie w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Istotne jest zatem utrzymanie prawidłowego poziomu napowietrzenia, dlatego wykonuje się badania, które pozwalają na jego określenie. Zazwyczaj stosuje się je tylko w przypadku mieszanek, do których dodaje się specjalny napowietrzający środek.

Wytrzymałość ściskania i zginania

Jeżeli w mieszance betonowej będzie za dużo powietrza, to nastąpi obniżenie jej wytrzymałości na ściskanie, dlatego aby to sprawdzić przeprowadza się badanie betonu stwardniałego. Jeżeli nie przejdzie ono pozytywnie, to można jeszcze wzmocnić elementy zanim się je finalnie bardziej obciąży. Kontrola betonu w odpowiedzi na zginanie przeprowadzana jest, gdy zostaje on wykorzystany do produkcji płyt lotniskowych oraz nawierzchni – na bazie tych wyników dobiera się zbrojenia przejmujące naprężenie, jakiego beton sam nie wytrzyma.

Odporność na działania wody

Chodzi tutaj przede wszystkim o badanie mrozoodporności, które pozwala określić ile sekwencji zamarzania-rozmarzania wytrzyma beton zanim nastąpi spadek jego wytrzymałości oraz wystąpią ubytki przekraczające dopuszczalną normę. Na podstawie nasiąkliwości sprawdza się ile wody jest w stanie zaabsorbować: badanie to polega ono na porównaniu próbki wysuszonej i nasyconej wodą. Inne ważne parametry do zbadania to wodoszczelność i głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 

Badania betonu to istotne działanie, które ma na celu sprawdzenie jego wytrzymałości, aby móc projektować budynki pod konkretne parametry obciążenia. Bardzo ważne jest, aby te badania były przeprowadzone rzetelnie i miarodajnie, ponieważ na nich opiera się dalsza konstrukcja budynku.